Pembentangan Bajet 2014 diharap dapat menyenaraikan lebih banyak langkah bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya yang berpendapatan rendah dan sederhana.  […]